2.7.15 Odhadovaný počet problémových uživatelů drog v ČR

Kraj Celkem PUD Uživatelů opiátů/opioidů Uživatelé pervitinu IUD2)
počet na 1000 os. 15–64 let heroin buprenorfin celkem
Hl. m. Praha 15 700 18,6 2 500 5 700 8 200 7 500 15 700
Středočeský 2 300 2,6 < 50 600 600 1 700 2 200
Jihočeský 2 800 6,5 100 300 500 2 300 2 700
Plzeňský 1 400 3,7 100 < 50 200 1 300 1 400
Karlovarský 1 900 9,5 < 50 < 50 100 1 900 1 900
Ústecký 6 800 12,1 400 400 900 5 900 6 800
Liberecký 2 900 9,8 < 50 < 50 < 50 2 900 2 600
Královéhradecký 1 100 3,1 < 50 100 100 1 000 1 000
Pardubický 600 1,8 < 50 < 50 < 50 600 600
Vysočina 1 300 3,8 < 50 < 50 100 1 200 1 200
Jihomoravský 3 100 3,9 600 < 50 600 2 500 2 800
Olomoucký 2 900 6,7 100 < 50 100 2 800 2 300
Zlínský 2 100 5,4 < 50 < 50 < 50 2 100 1 900
Moravskoslezský 2 800 3,4 100 < 50 100 2 700 2 400
Celkem ČR 47 700 6,7 4 100 7 200 11 300 36 400 45 600

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)