2.7.15 Odhadovaný počet problémových uživatelů drog v ČR

Kraj Celkem PUD Uživatelů opiátů/opioidů Uživatelé IUD2)
počet na 1000 obyvatel 15–64 let heroin buprenorfin celkem pervitinu
Hlavní město Praha 14 300 17 2 200 5 400 7 600 6 700 14 300
Středočeský 3 100 4 100 700 800 2 300 2 900
Jihočeský 2 800 7 100 400 500 2 300 2 600
Plzeňský 1 100 3 100 100 200 1 000 1 100
Karlovarský 1 700 8 100 < 50 100 1 700 1 700
Ústecký 5 900 11 300 400 700 5 200 5 800
Liberecký 2 500 8 < 50 < 50 < 50 2 500 2 400
Královéhradecký 1 100 3 < 50 100 100 900 1 000
Pardubický 600 2 < 50 < 50 < 50 600 600
Vysočina 1 300 4 < 50 < 50 100 1 300 1 200
Jihomoravský 3 100 4 600 < 50 600 2 600 2 700
Olomoucký 3 000 7 100 < 50 100 2 900 2 500
Zlínský 1 900 5 < 50 < 50 < 50 1 900 1 500
Moravskoslezský 2 500 3 < 50 < 50 < 50 2 500 2 400
Česká republika 44 900 6 3 500 7 200 10 700 34 200 42 700

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)