2.7.11 Kouření

Kraj Muži Ženy Celkem
současný kuřák bývalý kuřák nikdy nekouřil celkový počet respondentů současný kuřák bývalý kuřák nikdy nekouřil celkový počet respondentů současný kuřák bývalý kuřák nikdy nekouřil celkový počet respondentů
Hlavní město Praha 22,5 % 15,1 % 62,4 % N = 227 17,6 % 4,5 % 77,9 % N = 345 19,8 % 9,2 % 71,0 % N = 572
Středočeský 28,7 % 12,5 % 58,8 % N = 368 17,1 % 7,7 % 75,1 % N = 503 22,9 % 10,1 % 67,0 % N = 871
Jihočeský 26,0 % 20,7 % 53,4 % N = 206 13,1 % 11,7 % 75,2 % N = 286 19,2 % 15,9 % 64,8 % N = 492
Plzeňský 15,9 % 15,7 % 68,4 % N = 221 15,7 % 6,6 % 77,7 % N = 251 15,8 % 11,4 % 72,7 % N = 472
Karlovarský 30,4 % 16,4 % 53,2 % N = 132 23,3 % 13,9 % 62,8 % N = 164 26,8 % 15,2 % 58,0 % N = 296
Ústecký 28,8 % 11,9 % 59,3 % N = 140 20,9 % 7,2 % 71,8 % N = 238 24,3 % 9,3 % 66,4 % N = 378
Liberecký 20,5 % 16,8 % 62,7 % N = 141 16,7 % 9,5 % 73,8 % N = 229 18,5 % 12,9 % 68,6 % N = 370
Královéhradecký 34,9 % 18,1 % 47,0 % N = 136 15,6 % 10,0 % 74,4 % N = 214 24,3 % 13,7 % 62,0 % N = 350
Pardubický 27,3 % 17,5 % 55,2 % N = 182 10,7 % 8,2 % 81,2 % N = 251 18,9 % 12,8 % 68,3 % N = 433
Vysočina 24,0 % 24,5 % 51,5 % N = 214 14,0 % 10,1 % 75,9 % N = 235 19,1 % 17,4 % 63,6 % N = 449
Jihomoravský 27,1 % 17,4 % 55,5 % N = 230 11,0 % 7,9 % 81,1 % N = 288 19,1 % 12,7 % 68,1 % N = 518
Olomoucký 36,9 % 18,4 % 44,7 % N = 144 14,5 % 7,7 % 77,8 % N = 235 25,2 % 12,8 % 62,0 % N = 379
Zlínský 23,3 % 14,1 % 62,7 % N = 201 8,6 % 4,3 % 87,0 % N = 219 17,0 % 9,9 % 73,1 % N = 420
Moravskoslezský 35,7 % 9,3 % 55,0 % N = 314 18,2 % 9,4 % 72,4 % N = 421 27,0 % 9,4 % 63,7 % N = 735
Česká republika 27,6 % 15,5 % 56,9 % N = 2856 15,7 % 8,0 % 76,3 % N = 3879 21,5 % 11,6 % 66,8 % N = 6735

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)