2.7.11 Kouření

Kraj Muži Ženy Celkem
současný kuřák bývalý kuřák nikdy nekouřil celkový počet respondentů současný kuřák bývalý kuřák nikdy nekouřil celkový počet respondentů současný kuřák bývalý kuřák nikdy nekouřil celkový počet respondentů
Hlavní město Praha 33,0 % 28,9 % 38,1 % N = 50 24,0 % 18,6 % 57,4 % N = 66 27,9 % 23,0 % 49,1 % N = 116
Středočeský 31,2 % 28,4 % 40,4 % N = 114 21,2 % 18,6 % 60,2 % N = 130 26,1 % 23,4 % 50,5 % N = 244
Jihočeský 25,0 % 25,0 % 50,0 % N = 54 22,0 % 11,9 % 66,1 % N = 54 23,5 % 18,5 % 58,0 % N = 108
Plzeňský 24,1 % 27,8 % 48,1 % N = 60 18,5 % 18,5 % 63,0 % N = 61 21,3 % 23,1 % 55,6 % N = 121
Karlovarský 30,0 % 6,7 % 63,3 % N = 50 17,2 % 3,4 % 79,3 % N = 49 23,7 % 5,1 % 71,2 % N = 99
Ústecký 38,2 % 23,7 % 38,2 % N = 76 28,9 % 27,7 % 43,4 % N = 79 33,3 % 25,8 % 40,9 % N = 155
Liberecký 34,1 % 31,7 % 34,1 % N = 55 17,9 % 30,8 % 51,3 % N = 50 26,3 % 31,3 % 42,5 % N = 105
Královéhradecký 22,4 % 16,3 % 61,2 % N = 45 28,1 % 12,3 % 59,6 % N = 56 25,5 % 14,2 % 60,4 % N = 101
Pardubický 28,3 % 19,6 % 52,2 % N = 46 8,7 % 30,4 % 60,9 % N = 48 18,5 % 25,0 % 56,5 % N = 94
Vysočina 28,6 % 20,4 % 51,0 % N = 63 21,7 % 4,3 % 73,9 % N = 62 25,3 % 12,6 % 62,1 % N = 125
Jihomoravský 29,9 % 17,8 % 52,3 % N = 111 11,4 % 15,2 % 73,3 % N = 118 20,8 % 16,5 % 62,7 % N = 229
Olomoucký 38,3 % 15,0 % 46,7 % N = 68 13,6 % 10,2 % 76,3 % N = 73 26,1 % 12,6 % 61,3 % N = 141
Zlínský 21,1 % 33,3 % 45,6 % N = 46 10,5 % 24,6 % 64,9 % N = 52 15,8 % 28,9 % 55,3 % N = 98
Moravskoslezský 31,4 % 23,8 % 44,8 % N = 95 19,5 % 13,8 % 66,7 % N = 111 25,0 % 18,4 % 56,6 % N = 206
Česká republika 30,2 % 23,5 % 46,3 % N = 933 19,4 % 17,4 % 63,2 % N = 1009 24,7 % 20,4 % 55,0 % N = 1942

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)