2.7.19 Konzumace zeleniny

Kraj Pohlaví
muži ženy celkem
Hlavní město Praha 29,1 % (N = 225) 51,0 % (N = 343) 41,4 % (N = 568)
Středočeský 38,9 % (N = 344) 53,6 % (N = 493) 46,5 % (N = 837)
Jihočeský 30,7 % (N = 204) 49,7 % (N = 276) 40,6 % (N = 480)
Plzeňský 37,2 % (N = 214) 55,4 % (N = 247) 45,8 % (N = 461)
Karlovarský 33,5 % (N = 130) 43,9 % (N = 162) 38,7 % (N = 292)
Ústecký 16,2 % (N = 137) 27,7 % (N = 236) 22,7 % (N = 373)
Liberecký 24,8 % (N = 133) 41,3 % (N = 229) 33,9 % (N = 362)
Královéhradecký 39,7 % (N = 136) 55,9 % (N = 214) 48,6 % (N = 350)
Pardubický 33,2 % (N = 182) 47,8 % (N = 251) 40,6 % (N = 433)
Vysočina 34,5 % (N = 205) 43,2 % (N = 235) 38,9 % (N = 440)
Jihomoravský 43,3 % (N = 224) 53,4 % (N = 287) 48,4 % (N = 511)
Olomoucký 31,8 % (N = 140) 43,9 % (N = 231) 38,2 % (N = 371)
Zlínský 41,2 % (N = 188) 60,9 % (N = 213) 49,9 % (N = 401)
Moravskoslezský 34,5 % (N = 314) 44,1 % (N = 419) 39,3 % (N = 733)
Česká republika 34,2 % (N = 2776) 48,1 % (N = 3836) 41,4 % (N = 6612)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)