2.7.19 Konzumace zeleniny

Kraj Pohlaví
muži ženy celkem
Hlavní město Praha 71,6 % (N = 52) 69,0 % (N = 66) 70,1 % (N = 118)
Středočeský 50,0 % (N = 114) 61,4 % (N = 130) 55,9 % (N = 244)
Jihočeský 60,0 % (N = 54) 78,0 % (N = 55) 68,9 % (N = 109)
Plzeňský 38,5 % (N = 59) 64,2 % (N = 60) 51,4 % (N = 119)
Karlovarský 10,3 % (N = 48) 20,0 % (N = 50) 15,3 % (N = 98)
Ústecký 39,5 % (N = 76) 75,0 % (N = 79) 58,1 % (N = 155)
Liberecký 57,1 % (N = 56) 70,0 % (N = 52) 63,4 % (N = 108)
Královéhradecký 40,8 % (N = 45) 68,4 % (N = 56) 55,7 % (N = 101)
Pardubický 48,9 % (N = 44) 64,4 % (N = 47) 56,7 % (N = 91)
Vysočina 52,0 % (N = 64) 62,5 % (N = 63) 57,1 % (N = 127)
Jihomoravský 61,7 % (N = 111) 70,2 % (N = 117) 65,9 % (N = 228)
Olomoucký 65,0 % (N = 68) 71,2 % (N = 73) 68,1 % (N = 141)
Zlínský 49,1 % (N = 46) 61,4 % (N = 52) 55,3 % (N = 98)
Moravskoslezský 55,7 % (N = 96) 60,2 % (N = 111) 58,1 % (N = 207)
Česká republika 53,0 % (N = 933) 65,7 % (N = 1011) 59,5 % (N = 1944)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)