2.7.18 Konzumace ovoce

Kraj Pohlaví
muži ženy celkem
Hlavní město Praha 61,8 % (N = 52) 74,6 % (N = 66) 69,0 % (N = 118)
Středočeský 56,5 % (N = 114) 69,3 % (N = 130) 63,1 % (N = 244)
Jihočeský 71,7 % (N = 54) 83,1 % (N = 55) 77,3 % (N = 109)
Plzeňský 40,7 % (N = 60) 66,0 % (N = 60) 53,3 % (N = 120)
Karlovarský 21,4 % (N = 48) 34,5 % (N = 50) 28,1 % (N = 98)
Ústecký 50,0 % (N = 76) 72,6 % (N = 79) 61,9 % (N = 155)
Liberecký 60,5 % (N = 56) 85,0 % (N = 52) 72,3 % (N = 108)
Královéhradecký 65,3 % (N = 45) 80,7 % (N = 56) 73,6 % (N = 101)
Pardubický 62,2 % (N = 44) 77,8 % (N = 47) 70,0 % (N = 91)
Vysočina 52,0 % (N = 64) 66,0 % (N = 63) 58,8 % (N = 127)
Jihomoravský 63,0 % (N = 110) 76,2 % (N = 117) 69,5 % (N = 227)
Olomoucký 54,1 % (N = 68) 81,4 % (N = 73) 67,5 % (N = 141)
Zlínský 47,4 % (N = 46) 71,9 % (N = 52) 59,6 % (N = 98)
Moravskoslezský 66,7 % (N = 95) 81,3 % (N = 111) 74,6 % (N = 206)
Česká republika 57,4 % (N = 932) 74,5 % (N = 1011) 66,2 % (N = 1943)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)