2.7.9 Index tělesné hmotnosti

Muži Ženy Celkem
Kraj BMI 25-30 nadváha BMI 30+ obezita BMI 25+ obezita + nadváha Celkový počet respondentů BMI 25-30 nadváha BMI 30+ obezita BMI 25+ obezita + nadváha Celkový počet respondentů BMI 25-30 nadváha BMI 30+ obezita BMI 25+ obezita + nadváha Celkový počet respondentů
Hlavní město Praha 38,5 % 13,6 % 52,1 % N = 225 30,0 % 11,2 % 41,2 % N = 341 33,7 % 12,2 % 46,0 % N = 566
Středočeský 46,4 % 21,4 % 67,8 % N = 341 32,4 % 16,7 % 49,1 % N = 489 39,1 % 19,0 % 58,1 % N = 830
Jihočeský 46,0 % 22,4 % 68,4 % N = 204 29,2 % 15,3 % 44,5 % N = 275 37,3 % 18,7 % 56,1 % N = 479
Plzeňský 46,0 % 25,9 % 71,8 % N = 212 32,9 % 17,5 % 50,4 % N = 246 39,7 % 21,9 % 61,6 % N = 458
Karlovarský 42,6 % 26,5 % 69,2 % N = 130 30,2 % 23,9 % 54,0 % N = 162 36,4 % 25,2 % 61,6 % N = 292
Ústecký 52,0 % 20,1 % 72,2 % N = 134 24,7 % 19,9 % 44,6 % N = 231 36,5 % 20,0 % 56,5 % N = 365
Liberecký 45,1 % 13,9 % 59,0 % N = 133 32,8 % 23,2 % 56,0 % N = 228 38,3 % 19,1 % 57,3 % N = 361
Královéhradecký 46,4 % 17,5 % 63,9 % N = 135 22,0 % 24,7 % 46,8 % N = 209 33,1 % 21,4 % 54,6 % N = 344
Pardubický 37,3 % 20,4 % 57,6 % N = 182 31,7 % 17,1 % 48,8 % N = 249 34,5 % 18,7 % 53,2 % N = 431
Vysočina 45,9 % 21,9 % 67,8 % N = 205 31,1 % 24,9 % 56,0 % N = 235 38,4 % 23,4 % 61,8 % N = 440
Jihomoravský 41,9 % 16,7 % 58,6 % N = 224 27,3 % 18,2 % 45,5 % N = 285 34,6 % 17,4 % 52,1 % N = 509
Olomoucký 43,8 % 22,1 % 65,9 % N = 140 38,3 % 14,9 % 53,2 % N = 228 40,9 % 18,3 % 59,3 % N = 368
Zlínský 39,9 % 16,6 % 56,5 % N = 188 33,4 % 19,7 % 53,1 % N = 213 37,0 % 18,0 % 55,0 % N = 401
Moravskoslezský 44,8 % 18,8 % 63,5 % N = 314 27,6 % 20,7 % 48,4 % N = 419 36,2 % 19,8 % 56,0 % N = 733
Česká republika 43,9 % 19,3 % 63,2 % N = 2767 29,8 % 18,2 % 48,0 % N = 3810 36,6 % 18,7 % 55,4 % N = 6577

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)