2.7.9 Index tělesné hmotnosti

Muži Ženy Celkem
Kraj BMI 25-30 nadváha BMI 30+ obezita BMI 25+ obezita + nadváha Celkový počet respondentů BMI 25-30 nadváha BMI 30+ obezita BMI 25+ obezita + nadváha Celkový počet respondentů BMI 25-30 nadváha BMI 30+ obezita BMI 25+ obezita + nadváha Celkový počet respondentů
Hl.m.Praha 41,0 % 9,0 % 50,0 % N = 52 20,8 % 19,2 % 40,0 % N = 67 29,6 % 14,8 % 44,3 % N = 119
Středočeský 48,6 % 22,9 % 71,4 % N = 114 32,1 % 19,6 % 51,8 % N = 130 40,1 % 21,2 % 61,3 % N = 244
Jihočeský 46,6 % 19,0 % 65,5 % N = 54 25,9 % 19,0 % 44,8 % N = 55 36,2 % 19,0 % 55,2 % N = 109
Plzeňský 52,8 % 15,1 % 67,9 % N = 60 28,3 % 18,9 % 47,2 % N = 61 40,6 % 17,0 % 57,5 % N = 121
Karlovarský 46,7 % 23,3 % 70,0 % N = 50 31,0 % 10,3 % 41,4 % N = 50 39,0 % 16,9 % 55,9 % N = 100
Ústecký 33,3 % 32,0 % 65,3 % N = 76 23,2 % 18,3 % 41,5 % N = 79 28,0 % 24,8 % 52,9 % N = 155
Liberecký 46,3 % 12,2 % 58,5 % N = 56 20,5 % 15,4 % 35,9 % N = 52 33,8 % 13,8 % 47,5 % N = 108
Královéhradecký 42,9 % 14,3 % 57,1 % N = 45 30,9 % 21,8 % 52,7 % N = 56 36,5 % 18,3 % 54,8 % N = 101
Pardubický 40,9 % 22,7 % 63,6 % N = 47 43,2 % 13,6 % 56,8 % N = 48 42,0 % 18,2 % 60,2 % N = 95
Vysočina 46,9 % 16,3 % 63,3 % N = 64 22,2 % 13,3 % 35,6 % N = 63 35,1 % 14,9 % 50,0 % N = 127
Jihomoravský 43,5 % 13,9 % 57,4 % N = 112 35,0 % 15,0 % 50,0 % N = 118 39,4 % 14,4 % 53,8 % N = 230
Olomoucký 43,3 % 11,7 % 55,0 % N = 68 22,4 % 24,1 % 46,6 % N = 73 33,1 % 17,8 % 50,8 % N = 141
Zlínský 50,9 % 12,3 % 63,2 % N = 46 30,9 % 9,1 % 40,0 % N = 52 41,1 % 10,7 % 51,8 % N = 98
Moravskoslezský 51,0 % 18,0 % 69,0 % N = 96 33,6 % 18,0 % 51,6 % N = 111 41,4 % 18,0 % 59,5 % N = 207
Celkem ČR 45,2 % 17,2 % 62,4 % N = 940 28,6 % 17,5 % 46,1 % N = 1015 36,7 % 17,4 % 54,1 % N = 1955

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)