2.7.4 Dlouhodobé zdravotní omezení v běžných činnostech

Pohlaví Vzdělání Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži Základní, vč. neukončeného 5,1 % (N=90) 25,1 % (N=26) 11,7 % (N=22) 34,1 % (N=42) 54,3 % (N=48) 42,9 % (N=44) 69,1 % (N=47) 28,6 % (N=319)
Nižší střední 8,5 % (N=53) 9,2 % (N=138) 14,7 % (N=306) 19,4 % (N=284) 36,0 % (N=430) 39,7 % (N=486) 64,6 % (N=201) 28,4 % (N=1898)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 2,2 % (N=89) 6,9 % (N=210) 10,0 % (N=308) 17,7 % (N=247) 29,6 % (N=250) 40,1 % (N=306) 54,0 % (N=165) 20,8 % (N=1575)
Vysokoškolské 5,4 % (N=26) 8,0 % (N=138) 6,1 % (N=142) 9,6 % (N=133) 12,8 % (N=144) 25,7 % (N=131) 55,3 % (N=84) 14,5 % (N=798)
Celkem 4,8 % (N=258) 8,8 % (N=512) 11,2 % (N=778) 18,2 % (N=706) 31,5 % (N=872) 38,1 % (N=967) 59,9 % (N=497) 23,3 % (N=4590)
Ženy Základní, vč. neukončeného 6,3 % (N=111) 17,2 % (N=41) 30,7 % (N=55) 48,5 % (N=70) 45,1 % (N=184) 47,8 % (N=294) 73,1 % (N=328) 45,0 % (N=1083)
Nižší střední 8,4 % (N=45) 12,8 % (N=130) 17,6 % (N=315) 23,8 % (N=348) 36,2 % (N=485) 44,9 % (N=477) 65,1 % (N=273) 32,3 % (N=2073)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 3,0 % (N=147) 6,8 % (N=300) 9,8 % (N=508) 17,0 % (N=459) 24,7 % (N=493) 34,4 % (N=576) 62,3 % (N=270) 20,8 % (N=2753)
Vysokoškolské 8,1 % (N=24) 5,1 % (N=277) 10,1 % (N=219) 7,6 % (N=171) 18,3 % (N=139) 35,8 % (N=128) 59,5 % (N=57) 13,2 % (N=1015)
Celkem 5,3 % (N=327) 7,8 % (N=748) 13,4 % (N=1097) 20,4 % (N=1048) 31,5 % (N=1301) 40,5 % (N=1475) 66,6 % (N=928) 26,6 % (N=6924)
Celkem Základní, vč. neukončeného 5,7 % (N=201) 20,4 % (N=67) 25,1 % (N=77) 43,0 % (N=112) 47,2 % (N=232) 47,1 % (N=338) 72,6 % (N=375) 40,5 % (N=1402)
Nižší střední 8,4 % (N=98) 11,0 % (N=268) 16,1 % (N=621) 21,8 % (N=632) 36,1 % (N=915) 42,2 % (N=963) 64,9 % (N=474) 30,4 % (N=3971)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 2,7 % (N=236) 6,8 % (N=510) 9,9 % (N=816) 17,3 % (N=706) 26,5 % (N=743) 36,3 % (N=882) 59,2 % (N=435) 20,8 % (N=4328)
Vysokoškolské 6,7 % (N=50) 6,1 % (N=415) 8,5 % (N=361) 8,5 % (N=304) 15,4 % (N=283) 30,6 % (N=259) 57,0 % (N=141) 13,8 % (N=1813)
Celkem 5,1 % (N=585) 8,2 % (N=1260) 12,4 % (N=1875) 19,5 % (N=1754) 31,5 % (N=2173) 39,5 % (N=2442) 64,3 % (N=1425) 25,2 % (N=11514)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)