2.7.4 Dlouhodobé zdravotní omezení v běžných činnostech

Pohlaví Vzdělání Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži Základní, vč. neukončeného 7,8 % (N=89) 23,6 % (N=27) 6,9 % (N=19) 37,0 % (N=32) 56,6 % (N=49) 49,4 % (N=41) 76,0 % (N=48) 31,9 % (N=305)
Nižší střední 14,3 % (N=69) 8,5 % (N=132) 13,7 % (N=305) 17,3 % (N=288) 35,7 % (N=468) 40,0 % (N=456) 66,6 % (N=181) 27,8 % (N=1899)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 1,4 % (N=115) 6,4 % (N=191) 6,8 % (N=299) 12,7 % (N=235) 30,1 % (N=246) 41,6 % (N=287) 58,4 % (N=149) 19,5 % (N=1522)
Vysokoškolské 0,0 % (N=18) 7,4 % (N=123) 9,4 % (N=144) 8,1 % (N=124) 13,6 % (N=131) 24,2 % (N=136) 59,7 % (N=86) 15,7 % (N=762)
Celkem 6,5 % (N=291) 8,3 % (N=473) 10,0 % (N=767) 15,1 % (N=679) 32,1 % (N=894) 38,5 % (N=920) 63,5 % (N=464) 23,1 % (N=4488)
Ženy Základní, vč. neukončeného 6,6 % (N=114) 23,9 % (N=30) 16,1 % (N=55) 49,8 % (N=64) 37,0 % (N=203) 49,8 % (N=290) 75,5 % (N=297) 43,6 % (N=1053)
Nižší střední 8,1 % (N=38) 8,8 % (N=113) 18,7 % (N=351) 26,1 % (N=333) 32,3 % (N=460) 45,2 % (N=444) 71,0 % (N=243) 32,0 % (N=1982)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 2,8 % (N=142) 7,4 % (N=298) 9,7 % (N=510) 17,4 % (N=414) 24,1 % (N=446) 36,3 % (N=514) 59,0 % (N=224) 20,2 % (N=2548)
Vysokoškolské 10,1 % (N=23) 4,3 % (N=250) 9,7 % (N=204) 8,7 % (N=152) 19,2 % (N=132) 38,2 % (N=129) 55,9 % (N=46) 13,4 % (N=936)
Celkem 5,3 % (N=317) 7,3 % (N=691) 12,9 % (N=1120) 21,6 % (N=963) 28,8 % (N=1241) 42,1 % (N=1377) 68,2 % (N=810) 26,2 % (N=6519)
Celkem Základní, vč. neukončeného 7,1 % (N=203) 23,7 % (N=57) 13,4 % (N=74) 45,4 % (N=96) 41,1 % (N=252) 49,8 % (N=331) 75,5 % (N=345) 40,5 % (N=1358)
Nižší střední 12,4 % (N=107) 8,6 % (N=245) 16,3 % (N=656) 22,2 % (N=621) 34,1 % (N=928) 42,5 % (N=900) 69,1 % (N=424) 29,9 % (N=3881)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 2,1 % (N=257) 7,0 % (N=489) 8,6 % (N=809) 15,7 % (N=649) 26,4 % (N=692) 38,2 % (N=801) 58,8 % (N=373) 19,9 % (N=4070)
Vysokoškolské 5,5 % (N=41) 5,4 % (N=373) 9,5 % (N=348) 8,4 % (N=276) 16,3 % (N=263) 30,8 % (N=265) 58,4 % (N=132) 14,4 % (N=1698)
Celkem 5,9 % (N=608) 7,7 % (N=1164) 11,7 % (N=1887) 18,9 % (N=1642) 30,3 % (N=2135) 40,7 % (N=2297) 66,5 % (N=1274) 24,9 % (N=11007)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)