2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 9,3 % (N=11) 15,5 % (N=22) 16,8 % (N=42) 25,7 % (N=35) 43,6 % (N=43) 60,8 % (N=40) 76,7 % (N=22) 34,5 % (N=215)
Ženy 12,4 % (N=8) 21,8 % (N=34) 19,1 % (N=63) 36,4 % (N=56) 51,6 % (N=75) 62,5 % (N=71) 75,3 % (N=56) 42,2 % (N=363)
Celkem 10,6 % (N=19) 19,3 % (N=56) 18,1 % (N=105) 32,3 % (N=91) 48,6 % (N=118) 61,9 % (N=111) 75,8 % (N=78) 39,2 % (N=578)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)