2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 23,8 % (N=15) 9,6 % (N=26) 21,4 % (N=34) 27,7 % (N=26) 39,7 % (N=52) 67,7 % (N=35) 84,9 % (N=25) 37,0 % (N=213)
Ženy 7,8 % (N=13) 14,6 % (N=32) 14,2 % (N=62) 42,2 % (N=65) 41,8 % (N=69) 54,5 % (N=68) 82,4 % (N=65) 39,4 % (N=374)
Celkem 17,2 % (N=28) 12,3 % (N=58) 16,9 % (N=96) 37,9 % (N=91) 40,9 % (N=121) 58,9 % (N=103) 83,2 % (N=90) 38,4 % (N=587)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)