2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 4,6 % (N=13) 12,6 % (N=22) 11,5 % (N=34) 35,5 % (N=36) 41,9 % (N=47) 59,8 % (N=49) 81,6 % (N=36) 38,2 % (N=237)
Ženy 0,0 % (N=7) 6,9 % (N=43) 17,8 % (N=65) 34,2 % (N=64) 46,3 % (N=80) 58,4 % (N=86) 86,8 % (N=56) 39,9 % (N=401)
Celkem 2,9 % (N=20) 9,0 % (N=65) 15,6 % (N=99) 34,7 % (N=100) 44,7 % (N=127) 58,9 % (N=135) 84,7 % (N=92) 39,3 % (N=638)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)