2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 0,0 % (N=3) 14,0 % (N=14) 30,3 % (N=35) 41,5 % (N=29) 53,4 % (N=38) 62,4 % (N=42) 79,4 % (N=40) 47,1 % (N=201)
Ženy 0,0 % (N=8) 15,5 % (N=22) 34,1 % (N=56) 30,6 % (N=53) 47,2 % (N=54) 71,0 % (N=75) 87,4 % (N=51) 47,4 % (N=319)
Celkem 0,0 % (N=11) 14,9 % (N=36) 32,6 % (N=91) 34,5 % (N=82) 49,8 % (N=92) 67,9 % (N=117) 84,1 % (N=91) 47,3 % (N=520)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)