2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 23,6 % (N = 10) 16,2 % (N = 31) 35,9 % (N = 37) 27,1 % (N = 39) 53,7 % (N = 59) 46,5 % (N = 55) 67,9 % (N = 30) 39,4 % (N = 261)
Ženy 32,6 % (N = 16) 9,6 % (N = 28) 42,5 % (N = 56) 29,9 % (N = 60) 52,6 % (N = 79) 61,5 % (N = 55) 79,2 % (N = 44) 45,3 % (N = 338)
Celkem 28,9 % (N = 26) 13,1 % (N = 59) 39,8 % (N = 93) 28,8 % (N = 99) 53,1 % (N = 138) 53,9 % (N = 110) 74,9 % (N = 74) 42,7 % (N = 599)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)