2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 10,6 % (N=15) 20,5 % (N=31) 17,8 % (N=52) 36,1 % (N=48) 44,4 % (N=64) 51,3 % (N=74) 71,7 % (N=33) 35,4 % (N=317)
Ženy 7,6 % (N=26) 13,1 % (N=58) 19,4 % (N=83) 30,0 % (N=78) 50,1 % (N=104) 52,2 % (N=108) 69,6 % (N=63) 33,8 % (N=520)
Celkem 9,1 % (N=41) 15,9 % (N=89) 18,9 % (N=135) 32,6 % (N=126) 47,7 % (N=168) 51,8 % (N=182) 70,4 % (N=96) 34,4 % (N=837)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)