2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 3,5 % (N=21) 14,0 % (N=40) 14,1 % (N=64) 28,0 % (N=46) 45,6 % (N=73) 56,6 % (N=77) 76,1 % (N=25) 31,4 % (N=346)
Ženy 11,3 % (N=27) 9,5 % (N=54) 25,9 % (N=78) 28,4 % (N=74) 53,1 % (N=102) 53,0 % (N=102) 65,2 % (N=52) 35,1 % (N=489)
Celkem 7,2 % (N=48) 11,4 % (N=94) 20,4 % (N=142) 28,2 % (N=120) 49,9 % (N=175) 54,7 % (N=179) 68,9 % (N=77) 33,5 % (N=835)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)