2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 7,0 % (N=26) 2,7 % (N=42) 21,3 % (N=72) 37,8 % (N=60) 38,2 % (N=106) 48,7 % (N=76) 62,7 % (N=39) 29,5 % (N=421)
Ženy 15,2 % (N=36) 9,2 % (N=56) 21,1 % (N=101) 34,0 % (N=78) 40,8 % (N=130) 62,3 % (N=102) 66,2 % (N=68) 34,4 % (N=571)
Celkem 11,6 % (N=62) 6,1 % (N=98) 21,2 % (N=173) 35,7 % (N=138) 39,6 % (N=236) 56,6 % (N=178) 65,0 % (N=107) 32,3 % (N=992)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)