2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 8,2 % (N=15) 12,7 % (N=18) 7,5 % (N=39) 13,6 % (N=36) 39,6 % (N=54) 49,9 % (N=76) 74,2 % (N=24) 29,7 % (N=262)
Ženy 19,5 % (N=17) 10,5 % (N=44) 16,8 % (N=69) 29,3 % (N=65) 37,9 % (N=83) 63,4 % (N=98) 71,0 % (N=42) 34,7 % (N=418)
Celkem 14,7 % (N=32) 11,1 % (N=62) 13,3 % (N=108) 23,6 % (N=101) 38,6 % (N=137) 57,6 % (N=174) 72,1 % (N=66) 32,8 % (N=680)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)