2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 12,3 % (N=15) 12,8 % (N=19) 8,6 % (N=51) 10,7 % (N=40) 44,4 % (N=55) 52,7 % (N=55) 71,5 % (N=23) 28,6 % (N=258)
Ženy 3,0 % (N=16) 14,0 % (N=36) 15,4 % (N=68) 26,4 % (N=57) 37,2 % (N=92) 56,6 % (N=78) 80,4 % (N=35) 32,9 % (N=382)
Celkem 7,6 % (N=31) 13,5 % (N=55) 12,3 % (N=119) 20,1 % (N=97) 40,0 % (N=147) 54,9 % (N=133) 77,0 % (N=58) 31,1 % (N=640)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)