2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 11,0 % (N=9) 22,3 % (N=23) 14,2 % (N=46) 27,9 % (N=43) 32,0 % (N=58) 46,3 % (N=65) 66,8 % (N=24) 30,9 % (N=268)
Ženy 0,0 % (N=10) 10,9 % (N=36) 14,7 % (N=70) 23,7 % (N=59) 34,3 % (N=104) 53,6 % (N=79) 64,1 % (N=35) 29,9 % (N=393)
Celkem 5,1 % (N=19) 15,5 % (N=59) 14,5 % (N=116) 25,4 % (N=102) 33,4 % (N=162) 50,2 % (N=144) 65,1 % (N=59) 30,3 % (N=661)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)