2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 0,0 % (N=17) 8,6 % (N=25) 2,5 % (N=47) 26,8 % (N=47) 28,7 % (N=58) 42,7 % (N=51) 54,8 % (N=20) 22,5 % (N=265)
Ženy 0,0 % (N=24) 2,7 % (N=39) 10,9 % (N=67) 20,2 % (N=77) 35,1 % (N=99) 52,0 % (N=78) 56,1 % (N=44) 26,5 % (N=428)
Celkem 0,0 % (N=41) 5,0 % (N=64) 7,4 % (N=114) 22,7 % (N=124) 32,8 % (N=157) 48,3 % (N=129) 55,7 % (N=64) 25,0 % (N=693)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)