2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 0,0 % (N=41) 5,9 % (N=101) 6,9 % (N=102) 7,2 % (N=70) 31,7 % (N=75) 43,9 % (N=113) 72,9 % (N=69) 19,9 % (N=571)
Ženy 5,3 % (N=48) 8,2 % (N=130) 9,8 % (N=143) 19,0 % (N=87) 34,9 % (N=119) 45,6 % (N=193) 80,3 % (N=132) 28,1 % (N=852)
Celkem 2,7 % (N=89) 7,2 % (N=231) 8,5 % (N=245) 13,5 % (N=157) 33,5 % (N=194) 45,0 % (N=306) 77,8 % (N=201) 24,6 % (N=1423)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)