2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 9,0 % (N=43) 5,1 % (N=86) 4,4 % (N=91) 11,7 % (N=73) 32,8 % (N=80) 40,3 % (N=127) 75,5 % (N=57) 21,1 % (N=557)
Ženy 6,9 % (N=49) 10,1 % (N=106) 9,2 % (N=145) 21,5 % (N=83) 30,6 % (N=124) 55,0 % (N=182) 71,0 % (N=96) 27,3 % (N=785)
Celkem 8,0 % (N=92) 7,8 % (N=192) 7,3 % (N=236) 16,8 % (N=156) 31,5 % (N=204) 48,7 % (N=309) 72,7 % (N=153) 24,6 % (N=1342)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)