2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 3,9 % (N=41) 4,5 % (N=97) 6,3 % (N=81) 7,4 % (N=73) 41,1 % (N=88) 47,6 % (N=124) 58,3 % (N=54) 21,1 % (N=558)
Ženy 7,4 % (N=49) 7,8 % (N=90) 12,5 % (N=127) 16,5 % (N=78) 34,2 % (N=132) 52,3 % (N=172) 68,6 % (N=76) 26,8 % (N=724)
Celkem 5,7 % (N=90) 6,1 % (N=187) 10,0 % (N=208) 12,0 % (N=151) 37,1 % (N=220) 50,3 % (N=296) 64,3 % (N=130) 24,3 % (N=1282)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)