2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 8,8 % (N=40) 8,6 % (N=91) 5,8 % (N=77) 14,6 % (N=67) 37,1 % (N=83) 49,7 % (N=109) 56,9 % (N=63) 22,5 % (N=530)
Ženy 5,9 % (N=52) 16,7 % (N=81) 12,9 % (N=116) 25,8 % (N=84) 35,2 % (N=140) 53,7 % (N=162) 63,8 % (N=78) 29,4 % (N=713)
Celkem 7,2 % (N=92) 12,4 % (N=172) 9,9 % (N=193) 20,6 % (N=151) 35,9 % (N=223) 52,1 % (N=271) 60,7 % (N=141) 26,3 % (N=1243)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)