2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 0,0 % (N=12) 11,6 % (N=18) 14,7 % (N=36) 16,2 % (N=38) 39,2 % (N=48) 52,7 % (N=41) 79,9 % (N=24) 30,5 % (N=217)
Ženy 6,3 % (N=13) 4,7 % (N=38) 18,4 % (N=45) 17,3 % (N=60) 55,7 % (N=66) 71,3 % (N=60) 77,0 % (N=42) 38,0 % (N=324)
Celkem 3,3 % (N=25) 7,0 % (N=56) 16,7 % (N=81) 16,8 % (N=98) 48,9 % (N=114) 63,7 % (N=101) 78,0 % (N=66) 34,9 % (N=541)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)