2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 0,0 % (N=11) 29,9 % (N=13) 24,7 % (N=36) 13,9 % (N=37) 45,4 % (N=52) 36,7 % (N=45) 68,2 % (N=26) 32,8 % (N=220)
Ženy 0,0 % (N=11) 10,2 % (N=35) 15,0 % (N=51) 26,5 % (N=41) 43,4 % (N=62) 43,3 % (N=51) 67,8 % (N=37) 30,7 % (N=288)
Celkem 0,0 % (N=22) 15,2 % (N=48) 19,6 % (N=87) 20,5 % (N=78) 44,3 % (N=114) 40,3 % (N=96) 68,0 % (N=63) 31,6 % (N=508)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)