2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 11,7 % (N=7) 17,9 % (N=21) 14,2 % (N=37) 32,8 % (N=31) 45,5 % (N=53) 61,2 % (N=80) 69,7 % (N=29) 38,9 % (N=258)
Ženy 3,7 % (N=14) 6,7 % (N=39) 11,9 % (N=50) 40,2 % (N=61) 42,4 % (N=85) 55,2 % (N=97) 79,4 % (N=68) 37,0 % (N=414)
Celkem 6,0 % (N=21) 10,8 % (N=60) 12,9 % (N=87) 37,4 % (N=92) 43,7 % (N=138) 58,1 % (N=177) 76,6 % (N=97) 37,8 % (N=672)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)