2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 0,0 % (N=8) 14,6 % (N=14) 13,2 % (N=44) 30,3 % (N=32) 51,4 % (N=62) 51,9 % (N=59) 81,1 % (N=22) 37,0 % (N=241)
Ženy 17,0 % (N=9) 9,4 % (N=37) 16,3 % (N=57) 35,9 % (N=49) 55,9 % (N=84) 64,4 % (N=92) 87,6 % (N=58) 43,0 % (N=386)
Celkem 8,4 % (N=17) 10,8 % (N=51) 14,9 % (N=101) 33,8 % (N=81) 53,8 % (N=146) 59,3 % (N=151) 85,7 % (N=80) 40,6 % (N=627)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)