2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 0,0 % (N=8) 6,6 % (N=33) 12,9 % (N=39) 26,7 % (N=45) 47,6 % (N=68) 50,7 % (N=53) 66,2 % (N=23) 30,0 % (N=269)
Ženy 11,4 % (N=11) 10,5 % (N=49) 24,5 % (N=61) 21,7 % (N=58) 42,6 % (N=110) 54,9 % (N=97) 76,8 % (N=56) 35,7 % (N=442)
Celkem 6,6 % (N=19) 8,9 % (N=82) 19,7 % (N=100) 24,0 % (N=103) 44,4 % (N=178) 53,3 % (N=150) 73,6 % (N=79) 33,4 % (N=711)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)