2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 15,7 % (N=20) 15,6 % (N=58) 20,9 % (N=78) 35,0 % (N=82) 57,3 % (N=82) 51,6 % (N=85) 75,0 % (N=51) 37,8 % (N=456)
Ženy 13,7 % (N=37) 13,4 % (N=73) 28,0 % (N=121) 31,9 % (N=122) 45,2 % (N=147) 55,7 % (N=155) 82,9 % (N=105) 39,9 % (N=760)
Celkem 14,5 % (N=57) 14,4 % (N=131) 25,2 % (N=199) 33,2 % (N=204) 49,7 % (N=229) 54,3 % (N=240) 80,2 % (N=156) 39,1 % (N=1216)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)