2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 12,3 % (N=19) 14,7 % (N=73) 21,4 % (N=100) 27,6 % (N=63) 48,0 % (N=102) 53,4 % (N=91) 71,6 % (N=43) 34,8 % (N=491)
Ženy 7,1 % (N=32) 8,9 % (N=94) 14,8 % (N=120) 29,8 % (N=150) 49,2 % (N=165) 53,8 % (N=155) 71,7 % (N=80) 35,2 % (N=796)
Celkem 9,1 % (N=51) 11,5 % (N=167) 17,9 % (N=220) 29,2 % (N=213) 48,8 % (N=267) 53,6 % (N=246) 71,6 % (N=123) 35,0 % (N=1287)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)