2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 0,0 % (N=11) 20,8 % (N=23) 20,6 % (N=25) 32,1 % (N=36) 52,2 % (N=44) 52,6 % (N=44) 87,1 % (N=22) 39,8 % (N=205)
Ženy 0,0 % (N=13) 15,5 % (N=29) 23,2 % (N=47) 29,2 % (N=45) 44,1 % (N=64) 64,6 % (N=62) 73,3 % (N=28) 37,7 % (N=288)
Celkem 0,0 % (N=24) 18,0 % (N=52) 22,3 % (N=72) 30,5 % (N=81) 47,4 % (N=108) 59,6 % (N=106) 79,6 % (N=50) 38,6 % (N=493)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)