2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 0,0 % (N=9) 20,4 % (N=18) 5,7 % (N=26) 24,2 % (N=27) 31,9 % (N=49) 58,4 % (N=39) 64,6 % (N=21) 30,5 % (N=189)
Ženy 10,5 % (N=11) 20,0 % (N=25) 15,1 % (N=49) 27,6 % (N=42) 36,7 % (N=54) 46,3 % (N=54) 85,5 % (N=27) 32,1 % (N=262)
Celkem 5,7 % (N=20) 20,2 % (N=43) 11,7 % (N=75) 26,3 % (N=69) 34,4 % (N=103) 51,6 % (N=93) 75,8 % (N=48) 31,5 % (N=451)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)