2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 10,6 % (N=9) 27,8 % (N=21) 7,8 % (N=25) 14,8 % (N=28) 44,9 % (N=50) 62,0 % (N=40) 55,5 % (N=18) 33,1 % (N=191)
Ženy 15,3 % (N=13) 17,0 % (N=29) 11,8 % (N=48) 17,1 % (N=35) 52,4 % (N=73) 45,6 % (N=49) 82,3 % (N=32) 34,3 % (N=279)
Celkem 13,1 % (N=22) 21,7 % (N=50) 10,3 % (N=73) 16,1 % (N=63) 49,4 % (N=123) 53,1 % (N=89) 73,2 % (N=50) 33,8 % (N=470)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)