2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 0,0 % (N=4) 0,0 % (N=7) 28,0 % (N=17) 32,3 % (N=13) 60,0 % (N=20) 43,9 % (N=24) 90,6 % (N=9) 38,0 % (N=94)
Ženy 11,3 % (N=7) 34,1 % (N=12) 17,4 % (N=23) 18,0 % (N=22) 59,5 % (N=37) 37,7 % (N=27) 86,5 % (N=15) 35,2 % (N=143)
Celkem 7,4 % (N=11) 21,5 % (N=19) 22,1 % (N=40) 23,7 % (N=35) 59,7 % (N=57) 40,6 % (N=51) 88,1 % (N=24) 36,4 % (N=237)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)