2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 0,0 % (N=7) 0,0 % (N=7) 15,4 % (N=16) 25,9 % (N=14) 49,0 % (N=25) 53,3 % (N=25) 74,1 % (N=8) 32,1 % (N=102)
Ženy 26,7 % (N=7) 31,1 % (N=7) 20,1 % (N=22) 29,6 % (N=28) 42,4 % (N=33) 50,0 % (N=23) 64,0 % (N=16) 35,6 % (N=136)
Celkem 13,4 % (N=14) 16,0 % (N=14) 18,2 % (N=38) 28,2 % (N=42) 45,4 % (N=58) 51,7 % (N=48) 67,5 % (N=24) 34,1 % (N=238)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)