2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 0,0 % (N=8) 0,0 % (N=13) 34,6 % (N=17) 12,9 % (N=23) 34,9 % (N=27) 53,2 % (N=23) 78,1 % (N=13) 27,8 % (N=124)
Ženy 10,7 % (N=10) 27,3 % (N=4) 28,8 % (N=25) 30,0 % (N=23) 52,4 % (N=31) 34,0 % (N=21) 79,5 % (N=19) 37,3 % (N=133)
Celkem 5,9 % (N=18) 6,8 % (N=17) 31,1 % (N=42) 21,1 % (N=46) 43,6 % (N=58) 44,1 % (N=44) 78,9 % (N=32) 32,6 % (N=257)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)