2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 0,0 % (N=12) 7,2 % (N=13) 26,4 % (N=19) 25,5 % (N=19) 31,9 % (N=28) 41,9 % (N=23) 85,2 % (N=16) 29,5 % (N=130)
Ženy 14,2 % (N=14) 29,0 % (N=9) 19,2 % (N=24) 25,5 % (N=26) 59,6 % (N=31) 38,9 % (N=23) 71,3 % (N=20) 34,9 % (N=147)
Celkem 7,7 % (N=26) 17,2 % (N=22) 22,2 % (N=43) 25,5 % (N=45) 45,4 % (N=59) 40,4 % (N=46) 77,8 % (N=36) 32,3 % (N=277)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)