2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 10,0 % (N=49) 14,7 % (N=70) 23,3 % (N=97) 35,1 % (N=103) 49,2 % (N=116) 49,2 % (N=98) 71,0 % (N=62) 34,9 % (N=595)
Ženy 6,4 % (N=46) 17,5 % (N=89) 30,0 % (N=139) 36,9 % (N=167) 43,7 % (N=136) 61,6 % (N=175) 77,5 % (N=112) 41,4 % (N=864)
Celkem 8,4 % (N=95) 16,2 % (N=159) 27,2 % (N=236) 36,2 % (N=270) 46,2 % (N=252) 57,1 % (N=273) 75,3 % (N=174) 38,7 % (N=1459)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)