2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 5,7 % (N=39) 12,9 % (N=42) 18,3 % (N=78) 34,5 % (N=86) 51,1 % (N=96) 48,4 % (N=90) 71,6 % (N=60) 35,8 % (N=491)
Ženy 8,2 % (N=34) 21,1 % (N=77) 30,0 % (N=128) 39,3 % (N=120) 40,5 % (N=117) 58,6 % (N=164) 76,5 % (N=93) 41,5 % (N=733)
Celkem 6,8 % (N=73) 18,2 % (N=119) 25,4 % (N=206) 37,3 % (N=206) 45,3 % (N=213) 55,1 % (N=254) 74,6 % (N=153) 39,2 % (N=1224)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)