2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 6,2 % (N=41) 5,4 % (N=71) 16,9 % (N=82) 25,4 % (N=79) 39,6 % (N=90) 45,8 % (N=74) 75,1 % (N=54) 28,0 % (N=491)
Ženy 0,0 % (N=40) 12,1 % (N=94) 17,2 % (N=113) 31,0 % (N=117) 46,5 % (N=151) 53,7 % (N=137) 63,5 % (N=97) 33,7 % (N=749)
Celkem 3,0 % (N=81) 9,2 % (N=165) 17,1 % (N=195) 28,7 % (N=196) 43,9 % (N=241) 51,1 % (N=211) 67,8 % (N=151) 31,4 % (N=1240)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)