2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 0,0 % (N=24) 14,3 % (N=41) 22,5 % (N=53) 16,4 % (N=52) 35,8 % (N=69) 38,8 % (N=69) 62,7 % (N=35) 25,6 % (N=343)
Ženy 2,8 % (N=22) 10,6 % (N=58) 15,2 % (N=69) 28,7 % (N=63) 40,4 % (N=96) 49,1 % (N=105) 73,8 % (N=70) 31,9 % (N=483)
Celkem 1,3 % (N=46) 12,2 % (N=99) 18,5 % (N=122) 23,0 % (N=115) 38,4 % (N=165) 44,9 % (N=174) 70,2 % (N=105) 29,2 % (N=826)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)