2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 11,1 % (N=27) 5,3 % (N=36) 18,1 % (N=44) 8,4 % (N=53) 36,7 % (N=59) 38,3 % (N=73) 69,0 % (N=38) 24,1 % (N=330)
Ženy 15,5 % (N=31) 13,6 % (N=55) 20,3 % (N=66) 25,6 % (N=72) 37,8 % (N=91) 46,9 % (N=99) 76,1 % (N=62) 32,0 % (N=476)
Celkem 13,4 % (N=58) 10,2 % (N=91) 19,4 % (N=110) 18,3 % (N=125) 37,4 % (N=150) 43,3 % (N=172) 73,3 % (N=100) 28,7 % (N=806)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)