2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 9,4 % (N=33) 13,3 % (N=44) 22,2 % (N=47) 9,9 % (N=53) 34,3 % (N=65) 36,0 % (N=64) 56,2 % (N=43) 24,2 % (N=349)
Ženy 11,8 % (N=32) 6,5 % (N=65) 13,3 % (N=81) 25,1 % (N=72) 37,2 % (N=97) 42,9 % (N=102) 65,7 % (N=54) 27,1 % (N=503)
Celkem 10,4 % (N=65) 9,4 % (N=109) 16,6 % (N=128) 18,4 % (N=125) 36,1 % (N=162) 40,3 % (N=166) 61,6 % (N=97) 25,9 % (N=852)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)