2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 3,8 % (N=37) 18,4 % (N=47) 13,1 % (N=54) 17,7 % (N=57) 33,1 % (N=84) 50,7 % (N=71) 52,9 % (N=40) 25,7 % (N=390)
Ženy 14,5 % (N=36) 10,5 % (N=67) 18,0 % (N=88) 23,1 % (N=75) 36,6 % (N=108) 41,8 % (N=93) 66,2 % (N=61) 28,6 % (N=528)
Celkem 8,7 % (N=73) 13,9 % (N=114) 16,1 % (N=142) 20,7 % (N=132) 35,1 % (N=192) 45,5 % (N=164) 61,2 % (N=101) 27,3 % (N=918)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)