2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 0,0 % (N=14) 3,5 % (N=25) 24,6 % (N=43) 28,4 % (N=39) 48,0 % (N=48) 70,7 % (N=54) 72,8 % (N=30) 37,1 % (N=253)
Ženy 21,8 % (N=21) 10,9 % (N=30) 18,7 % (N=60) 32,8 % (N=49) 47,1 % (N=71) 61,5 % (N=81) 74,7 % (N=44) 39,3 % (N=356)
Celkem 12,2 % (N=35) 7,5 % (N=55) 21,2 % (N=103) 30,8 % (N=88) 47,4 % (N=119) 65,2 % (N=135) 73,9 % (N=74) 38,3 % (N=609)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)