2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 0,0 % (N=19) 3,1 % (N=28) 21,5 % (N=58) 26,5 % (N=37) 48,9 % (N=52) 66,0 % (N=55) 86,5 % (N=30) 34,2 % (N=279)
Ženy 15,3 % (N=11) 18,8 % (N=37) 21,8 % (N=62) 28,7 % (N=42) 42,5 % (N=76) 59,4 % (N=68) 72,1 % (N=46) 37,9 % (N=342)
Celkem 5,5 % (N=30) 11,6 % (N=65) 21,6 % (N=120) 27,7 % (N=79) 45,3 % (N=128) 62,3 % (N=123) 77,6 % (N=76) 36,2 % (N=621)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)