2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 11,3 % (N=24) 3,6 % (N=28) 19,5 % (N=43) 27,6 % (N=42) 41,3 % (N=52) 57,9 % (N=51) 80,9 % (N=19) 31,5 % (N=259)
Ženy 5,8 % (N=15) 12,6 % (N=39) 17,9 % (N=62) 38,6 % (N=35) 39,5 % (N=85) 47,3 % (N=74) 67,0 % (N=28) 33,3 % (N=338)
Celkem 9,5 % (N=39) 8,6 % (N=67) 18,6 % (N=105) 32,5 % (N=77) 40,2 % (N=137) 51,7 % (N=125) 72,7 % (N=47) 32,5 % (N=597)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)